Dialoogmoment advocaat-schuldbemiddelaars – BIZ Antwerpen (10/11/2016)

Dit kalenderjaar bouwt BIZ Antwerpen verder op het dialoogmoment van 2015 omtrent ervaringsuitwisseling, en breiden ze het thema uit tot “invordering en schuldbemiddeling”.

Er bestaan veelvuldige contacten tussen sociale diensten, advocaat-schuldbemiddelaars en de kantoren van gerechtsdeurwaarders. Die communicatie is vaak niet gestroomlijnd, en botst wel eens op wederzijds onbegrip of misverstaan van elkaars mogelijkheden of beperkingen.

Het opzet van de dialoog bestaat er in om elkaars werkzaamheden beter te leren kennen en begrijpen, elk vanuit het geëigend mandaat, ambtsomschrijving of institutionele setting, om uiteindelijk te kunnen bijdragen tot een optimalisatie van schuldafwikkeling voor zowel opdrachtgevers als debiteurs, behorende tot ons doelpubliek, maar bij uitbreiding ook tot mensen die potentieel in schuldenlast kunnen geraken.

  • Voor wie: Voor alle medewerkers CAW, OCMW’s, advocaatschuldbemiddelaars en gerechtsdeurwaarders.
  • Wanneer: Donderdag 10 november vanaf 13u
  • Waar: Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Inschrijvingen via: http://www.cawantwerpen.be/dialoogmoment-over-collectieve-schuldenregeling