Hervorming minnelijke invordering van schulden

De minnelijke invordering van schulden wordt helemaal hervormd. Op 12 april keurde de Commissie Consumentenzaken van het federaal parlement daartoe een wetsontwerp goed. Deze brengt een aantal positieve punten mee, maar SAM vzw pleit voor nog een betere bescherming van de consument. Kom er hier meer over te weten.