Gewapend tegen phishing

Phishing en aanverwante vormen van online fraude komen helaas steeds vaker voor. Oplichters worden creatiever en bedenken alsmaar meer manieren om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen en hen om de tuin te leiden. Ook spreken ze steeds vaker jongeren aan om op te treden als geldezel. Maar hoe herken je een frauduleus bericht? Hoe ga je om met mensen die werden beetgenomen en geld verloren? Hoe kan je hen waarschuwen of verder helpen?  

Febelfin organiseerde i.s.m. Politiezone Antwerpen & BIZ Limburg een boeiende webinar over online fraude in al zijn vormen, hoe die te herkennen en hoe je jezelf en anderen ertegen kan wapenen. Herbekijk hier de volledige webinar.

Bewindvoering In Zicht

BudgetInZicht Centraal-West-Vlaandere, Similes, SAM vzw en Wikifin realiseerden een toegankelijk filmpje over bewindvoering.  Bekijk het hier.

Online aankopen en achteraf betalen

Online aankopen en achteraf betalen. Het is een dienst die vrij recent uit de VS is overgewaaid en is niet voor iedereen geheel zonder gevaren. BudgetInZicht Boom-Mechelen-Lier ontwikkelde een affiche en folder over het thema om mensen correct te informeren en te sensibiliseren. 

Toolbox financiële redzaamheid in budget- en schuldhulpverlening

BIZ Kempen ontwikkelde de Toolbox financiële redzaamheid in budget- en schuldhulpverlening. Hierin vind je informatie en (online) tools die je tijdens je begeleiding kan inzetten om met je cliënt te werken aan financiële redzaamheid. We beogen een grotere doorstroom binnen de budget-hulpverlening en willen cliënten stimuleren en motiveren tot zelfstandigheid. Indien een volledige zelfstandigheid nooit mogelijk zal zijn, werken we aan een zo groot mogelijke (samen)redzaamheid.

Meer informatie over de toolbox en de toolbox zelf vind je hier

Bewindvoering In Zicht

BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen ontwikkelde samen met Similes vzw een brochure rond bewindvoering. Met deze brochure willen ze personen die onder bewindvoering (komen te) staan en hun netwerk op een heldere en eenvoudige manier uitleggen wat deze beschermingsmaatregel concreet inhoudt. Door van meet af aan duidelijke informatie te verschaffen, kan de ondersteuning zo optimaal mogelijk verlopen voor alle betrokkenen.