BIZ Boom-Mechelen-Lier

BudgetInZicht (BIZ) Boom Mechelen Lier is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s, Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord nemen en het CAW van ons werkingsgebied. Net als de andere BIZ-regio’s voorzien we een preventieaanbod rond de schuldenproblematiek en streven we ernaar om de schulphulpverlening binnen onze regio te optimaliseren en af te stemmen op elkaar. We lichten deze doelstellingen graag even toe.

  1. Een preventieaanbod uitwerken rond de schuldenproblematiek

Eén van onze doelstellingen is dat we preventief aan de slag gaan rond de schuldenproblematiek. We doen dit door workshops en train de trainers te geven. Ook kunnen organisaties preventiemateriaal uitlenen bij ons.

Met ons aanbod richten we ons tot 3 doelgroepen, met name kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbare volwassenen. Het is onze missie om mensen bewust te maken van geldzaken en hen te leren omgaan met hun budget. Naargelang de doelgroep hanteren we hiervoor een andere aanpak.

1.1. Ons preventieproject voor kinderen

Jong geleerd, is oud gedaan”. Vanuit die visie richten we ons in eerste instantie tot kinderen die les volgen in de 2de en 3de graad van het lager onderwijs. We geven workshops in scholen of geven train de trainers aan (zorg)leerkrachten en/of ouders, zodat zij deze workshops ook zelf kunnen begeleiden. Wij baseren dit project op 2 spelen die ontwikkeld werden door Wikifin, namelijk Budg€tPRET en Just’in Budget, die wij samen met de kinderen spelen. Op een speelse manier leren we hen zo omgaan met geld(zaken).

Momenteel bereiken wij voornamelijk kinderen via de scholen, maar ook organisaties die met kinderen werken kunnen beroep doen op ons en een workshop of train de trainer aanvragen!

1.2. Ons preventieproject voor jongeren

Ook jongeren vormen een belangrijke doelgroep. Hierbij richten we ons hoofdzakelijk tot jongeren uit de 3de graad van het secundair onderwijs en hebben we zowel een aanbod voor jongeren uit het regulier als uit het buitengewoon onderwijs. We geven workshops in scholen of geven train de trainers aan leerkrachten, zodat zij deze workshops ook zelf kunnen geven.

Op regelmatige basis organiseren we ook, samen met enkele partners, een budgetbeurs. Een budgetbeurs is een huis waar jongeren naartoe komen om van alles bij te leren over geldzaken. Ze krijgen er een antwoord op vragen zoals: “Wat is een realistisch startersloon?” of “Met welke kosten dien ik rekening te houden wanneer ik zelfstandig ga wonen?”.

Momenteel bereiken wij voornamelijk jongeren via de scholen, maar ook organisaties die met jongeren werken kunnen beroep doen op ons en een workshop of train de trainer aanvragen!

1.3. Ons preventieaanbod voor maatschappelijk kwetsbare volwassenen

Tot slot voorzien we een aanbod voor volwassenen die een verhoogde kans hebben op financiële problemen, maar ook mensen met financiële problemen of mensen in een nazorgtraject kunnen bij ons terecht! Ons aanbod heeft als doel de budgetvaardigheden van deze mensen te versterken en kan verschillende vormen aannemen:

  • Een groepsaanbod. In 2 of 4 sessies gaan we met hen aan de slag rond het thema gezond budget. We staan stil bij diverse onderwerpen, zoals het ontdekken van de eigen sterktes en zwaktes in het omgaan met geld, een budgetplan opstellen, administratie ordenen, de invloed van reclame op je koopgedrag,..
  • Praatcafés rond een budgetgerelateerd thema. Tijdens deze praatcafés hebben lotgenoten de mogelijkheid om te discussiëren over een bepaald onderwerp, ervaringen uit te wisselen, maar ook om te leren van elkaar. Potentiële thema’s zijn: lenen, sparen, verzekeringen, misleidende reclame, tips om zuiniger te leven, uitstelgedrag,…
  • Workshops budgetvriendelijk koken. Aan de hand van een menu maken we samen gezonde, budgetvriendelijke maaltijden klaar.

Momenteel werken we hiervoor nauw samen met de OCMW’s, de Welzijnsschakels en Verenigingen waar armen het woord nemen van ons werkingsgebied, maar ook andere organisaties die met maatschappelijk kwetsbare volwassenen werken kunnen beroep doen op ons!

2. De schuldhulpverlening binnen onze regio optimaliseren en beter op mekaar afstemmen

Naast de realisatie van een preventief luik streven we ernaar om de schuldhulpverlening binnen de regio Boom, Mechelen, Lier te optimaliseren en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Om deze doelstelling te realiseren werkten we een methodiekenmap en een document rond hervalpreventie uit. Momenteel werkt een werkgroep rond het thema ‘collectieve schuldenregeling’. De werkgroep wil de samenwerking tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners verbeteren.

Contact

Heb je vragen? Wil je graag een workshop of train de trainer aanvragen?

Aarzel niet om ons te contacteren!

budgetinzicht@cawboommechelenlier.be

015 695 695 (vragen naar Kim Verleyen) of 0493 51 09 48.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van BIZ Boom-Mechelen-Lier