BIZ Kempen

Overzicht

BudgetInZicht Kempen is een regionaal samenwerkingsverband dat werkt aan schuldpreventie  in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.  We werken onder andere samen met de 27 OCMW’s van onze regio, het CAW De Kempen,  de 4 verenigingen waar armen het woord nemen en 11 welzijnsschakels van ons arromdissement, het centrum voor basiseducatie,…

We willen personen door preventie en een integraal aanbod aan budget- en schuldhulpverlening in staat stellen om hun budget zelf op duurzame wijze te beheren. Hierbij willen we de meest kwetsbare doelgroepen bereiken en het middenveld betrekken. Samen met allerlei partners proberen we schulden bespreekbaar te maken bij de lokale bevolking.

Ons samenwerkingsverband werkt samen aan de professionalisering van de schuldhulpverlening en schuldhulpverleners met als doel het aantal schulddossiers terug te dringen in onze regio. Hiervoor bouwen we een breed netwerk uit waar we beroep doen op de aanwezige expertise en deze door een goede samenwerking zoveel mogelijk te benutten. Deze expertise willen we delen en implementeren om elkaar verder te professionaliseren. Schuldhulpverleners of intermediairs die in aanraking komen met schulden kunnen gebruik maken van ons expertisecentrum. Daarnaast kan iedereen bij ons signalen geven die op structureel niveau behandeld moeten worden.

Enkele projecten die we in de kijker willen zetten:

De budgetcoaches

De budgetcoaches zijn vrijwilligers die ingezet kunnen worden in een afbouwtraject van een budgetbeheer of een budgetbegeleiding. Ze kunnen gebruikt worden als aanvulling van een bestaand hulpverleningstraject. De kracht van de budgetcoaches is dat ze niet vasthangen aan de dubbele rol van OCMW-medewerkers (hulp- en dienstverlening en controle op sociale fraude).

Door het werken met vrijwilligers die buiten het OCMW ingebed zijn, zorgen we voor een groter draagvlak waardoor er zich meer leerkansen voor de cliënt zullen aandienen..

Budget(praat)café’s

Een budget(praat)café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar er op een informele manier van elkaar geleerd kan worden over alles wat met budget te maken heeft.

De lage drempel en het organiseren van een budget(praat)café in een gezellige locatie zijn twee cruciale vereisten van een budget(praat)café.  Tijdens het budget(praat)café wordt er een groepsgesprek gevoerd over een onderwerp dat vooraf bepaald werd door de groep. Zo kunnen de deelnemers leren van elkaar.

Website en contact

Meer uitleg en informatie over BudgetInZicht Kempen of over onze werking vind je op www.biz-kempen.be

Verder kan je ons bereiken via:

Hanne Laenen: hanne.laenen@cawdekempen.be – 0471/81.23.32

Tabitha Tanghe: tabitha.tanghe@cawdekempen.be – 0490/56.38.50

Algemeen: bizkempen@cawdekempen.be