BIZ Kempen

BIZ Kempen is een samenwerkweringsverband tussen volgende partners:

  • het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van elke Kempische gemeente alsook Welzijnszorg Kempen dat de 27 OCMW’s in het arrondissement Turnhout verenigt.
  • CAW De Kempen is toegankelijk voor alle burgers van onze regio.
  • SPAAK (wat staat voor Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) is het samenwerkingsverband van de vier verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals. De verenigingen waar armen het woord nemen brengen mensen met en zonder armoede-ervaring samen. Niet enkel om elkaar door ontmoeting te versterken, maar ook om vanuit hun ervaringen de strijd aan te gaan tegen armoede en uitsluiting.

Verder werken we ook nauw samen met Centrum voor Basiseducatie Kempen, CEBUD (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) en SAM vzw (Steunpunt Mens en Samenleving).

BIZ Kempen richt zich vooral naar professionals die werken in de budget- en schuldhulpverlening. Zo werken we aan het terugdringen van het aantal budget- en schuldendossiers in eigen regio. Hiervoor bouwen we een breed netwerk uit waar we beroep doen op de aanwezige expertise en deze door een goede samenwerking zoveel mogelijk te benutten. Deze expertise willen we delen en implementeren om elkaar verder te professionaliseren.

We kiezen bewust om de professional te ondersteunen omdat zij diegene zijn die het dichts bij de burger en/of cliënten met budgetmoeilijkheden en/of schulden staan. We zetten in op preventie en een integraal aanbod zodat hulpverleners hulpmiddelen aangereikt krijgen om mensen op een duurzame wijze (terug) hun budget te laten beheren. Samen met allerlei partners proberen we het budget en schulden bespreekbaar te maken bij de lokale bevolking.

Enkele projecten die we in de kijker willen zetten:

De budgetcoaches
Budgetcoaches zijn opgeleide vrijwilligers die trajecten aangaan met cliënten van het OCMW en het CAW in de Kempen, met als doel het zo zelfstandig mogelijk maken van de cliënt op het vlak van budgetteren en administratie.

Ze werken hiervoor samen met een maatschappelijk assistent die de krijtlijnen uittekent van het traject met de cliënt. De budgetcoach vormt vanuit dit opzicht een tandem met de maatschappelijk werker: daar waar de maatschappelijk werker focust op het wegwerken van schulden en bemiddeling, focust de budgetcoach op het aanleren van vaardigheden om op een bewuste manier om te gaan met budget en administratie.

Werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening
De werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening is in 2019 ontstaan omdat er een grote nood is aan uitwisseling en samenwerking om de werkingen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling te optimaliseren.

Momenteel werken we aan 4 thema’s:

  • Cliënten informeren
  • Evaluatiemomenten
  • Opstart van een dossier
  • Werken aan (zelf)redzaamheid

 

Werkgroep Collectieve Schuldenregeling (CSR)
In de werkgroep CSR, waarbij BIZ Kempen trekker en voorzitter blijft, zetelen zowel praktijkwerkers, juristen en een schuldbemiddelaar. We vangen verschillende signalen uit het werkveld op en zetten preventieve acties op. BIZ Kempen wil inzetten op de verbinding tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners en beoogt daarmee een betere samenwerking en afstemming tussen beide partijen. Om dit vorm te geven organiseerden we in 2020 voor het eerst casusbesprekingen met advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners . Naast het versterken van de dialoog, is dit tevens ook een gelegenheid om het samenwerkingsprotocol CSR kracht bij te zetten.

In 2021 BIZ Kempen zet BIZ Kempen de casusbesprekingen door. We beogen in 2021 vier casusbesprekingen te organiseren in de Kempen.

 

Website en contact
Meer uitleg en informatie over BudgetInZicht Kempen of over onze werking vind je op www.biz-kempen.be
Verder kan je ons bereiken via:
Hanne Laenen: hanne.laenen@cawdekempen.be – 0471/81.23.32
Tabitha Tanghe: tabitha.tanghe@cawdekempen.be – 0490/56.38.50

Alexander Exelmans (projectcoördinator budgetcoaches): alexander.exelmans@cawdekempen.be – 0491/35.14.61

Algemeen: bizkempen@cawdekempen.be