BIZ Limburg

BIZ Limburg werkt rond preventie van schuldproblemen

1. Budgetbeurs Budget4life: Wat als je morgen op eigen benen staat?!

Deze interactieve tentoonstelling rond budget en koopkracht richt zich op studenten uit het vijfde, zesde en zevende jaar van  het secundair onderwijs.
Twee maatschappelijk werkers uit het werkveld leiden de leerlingen gedurende twee uren rond doorheen de wereld van consumeren, ongewild schulden maken en oplossingen zoeken.  Hiermee willen we een bewustwording rond geld(zaken) creëren.
De beurs reist de hele provincie door. Vier keer per jaar staat zij in een andere Limburgse regio opgesteld.

Deze beurs werd ontwikkeld door Welzijnsregio Noord-Limburg, de OCMW’s van Bocholt, Bree,  Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer en BIZ Limburg.

Meer info: www.budget4life.be – Wendy Heins 0478/12 30 09

2. Budgetspel

Op basis van bestaande budgetspelen van enkele Limburgse OCMW’s werd een (ver)nieuw(d) budgetspel ontwikkeld voor studenten van het secundair onderwijs.
Het spel laat jongeren gedurende een tweetal uur nadenken over hun eigen beleving van geld, aankopen, schuld,… .  Op deze manier willen we hen inzicht geven in wat er allemaal bij komt kijken als ze op eigen benen willen staan. Het budgetspel bestaat uit drie delen: het stellingenspel, het bordspel en de nabespreking.

Meer info: Wendy Heins 0478/12 30 09

3. Andere preventie initiatieven

BIZ Limburg neemt deel aan de Week van het Geld, een sensibiliseringscampagne van Wikifin.be, De Tijd en Radio 1. Geldzaken bespreekbaar maken en initiatieven rond financiële vorming staan hierin centraal.

We hebben een map ontwikkeld om samen met ouders aan de slag te gaan rond financiële educatie van hun kinderen.   Dit is een map ontwikkeld op vraag van Vorming-Plus waarin we trachten ouders handvaten bij te brengen, die ouders op hun beurt aan hun kinderen kunnen doorgeven.

Ook werken we mee aan de opstart van de budgetpraatcafé’s in Limburg. Deze zijn ontstaan vanuit een behoefte aan ontmoeting en ervaringsuitwisseling.  De term budget(praat)café verwijst naar een laagdrempelig ontmoetingsplaats waar er op een informele manier van elkaar geleerd kan worden over alles wat met budget te maken heeft of in aanraking komt.

Meer info: Ken Sandeman 0471/ 38 99 42

BIZ Limburg ondersteunt een kwaliteitsvolle (schuld)hulpverlening

4.Buddywerking binnen de schuldhulpverlening

We leiden vrijwilligers op tot ‘buddy’.  Deze buddy’s gaan financieel en/of administratief kwetsbare gezinnen ondersteunen. De taken die de buddy opneemt zijn divers en afhankelijk van de persoonlijke noden. Zo kan er aandacht zijn voor budgetvriendelijk winkelen, het ordenen van papieren, het plannen en uitvoeren van betalingen ed. Met de inschakeling van de buddy tracht de hulpverlener de mensen vaardigheden aan te leren om hen zo – stap voor stap – hun budgetbeheer (terug) zelfstandig te laten opnemen.

Meer info: Ellen Alenteyns en My De Wilde 0496/25 03 09

5. Vorming en Begeleide Intervisie

Vorming:

In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening wordt vanuit BIZ Limburg blijvend ingezet op het organiseren van verschillende vormingen voor partners binnen de (financiële -en schuld)hulpverlening.   De thema’s worden gekozen op basis van een rondvraag bij maatschappelijk werkers van de OCMW’s en ons CAW.  Zo werd al gewerkt rond ‘motiveren’ en ‘budgetbeheer als een traject tot empowerment en versterking van kwetsbare gezinnen’. Hulpverleners blijven zo in contact met nieuwe inzichten en methodieken.

Begeleide Intervisie:

Onder impuls en begeleiding van BIZ Limburg komen maatschappelijk werkers van verschillende OCMW’s en CAW Limburg vzw 5 maal per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de theorie vanuit de opleidingen verder uitgediept aan de hand van praktijkervaringen.  Hier is tevens ruimte voor zelfreflectie en ervaringsuitwisseling, hetgeen eveneens een grote bron van inspiratie vormt.

Meer info: Linda Vandael, Ken Sandeman 0471/38 99 42

6. Methodiek

Op initiatief van BIZ Limburg en de werkgroep Schuldhulpverlening van het LSO (Limburgs Steunpunt OCMW) werd een werkgroep opgestart.  Elf hulpverleners uit verschillende organisaties reflecteren samen over methodieken en visieontwikkeling in het kader van budgethulpverlening.  Deze werkgroep ontwikkelde de Methodiekmap “Samen zoeken”,  een handig werkinstrument voor hulpverleners met uitleg over methodieken en praktijkvoorbeelden.  Deze methodiekmap is op aanvraag verkrijgbaar.

Meer info: Ken Sandeman 0471/38 99 42

7. ‘Lerend netwerk’ LSO schuldhulpverlening

BIZ Limburg sluit aan op het lerend netwerk LSO (Limburgs Steunpunt OCMW).
De verschillende actoren binnen schuldhulpverlening hebben immers ieder hun kennis en expertise. Deze is vaak gelijklopend, soms verschillend. Deze kennis bundelen en uitwisselen heeft voor iedereen een meerwaarde. Binnen dit samenwerkingsverband worden allerlei initiatieven ontwikkeld die leiden tot kennis- en expertisedeling.  BIZ Limburg werkt hierin ondersteunend.

Meer info: Ken Sandeman 0471/38 99 42

Contact

BIZ Limburg is een samenwerkingsverband tussen alle actoren die in Limburg werken rond budget- en schuldhulpverlening. Meer concreet gaat het hier om een samenwerking tussen de Limburgse OCMW’s, CAW Limburg vzw en de Verenigingen waar armen het woord nemen.

Hebt u vragen over (één van onze) deelwerkingen, contacteer ons op:

BIZ Limburg

info@bizlimburg.be

Rozenstraat 28

3500 HASSELT

011/85.99.20