BudgetInZicht?

De BudgetInZicht (BIZ)-samenwerkingsverbanden zijn opgericht in 2011. Het zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s die worden gesubsidieerd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Deze teams werken samen aan kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie. Zij willen bouwen aan een integraal en preventief schuldhulpverleningsbeleid. In verschillende regio’s werken, naast bovengenoemde partners, meerdere diverse organisaties mee.  Elk BIZ-samenwerkingsverband legt zijn eigen klemtonen en zet in op eigen noden. Dat maakt het aanbod boeiend en interessant.

Wil je weten welke initiatieven in jouw eigen regio genomen worden? Komt jouw organisatie in aanmerking voor bepaalde acties? Dan ben je op deze website aan het goede adres. Je vindt hier de info over alle 11 BIZ-samenwerkingsverbanden en hun initiatieven. Via de rechtstreekse linken naar de BIZ-websites bekom je de meest actuele informatie over het project en haar acties en de rechtstreekse contactgegevens van de verantwoordelijken per regio.

De BIZ-samenwerkingsverbanden werken ook bovenregionaal en op Vlaams niveau samen om bepaalde preventieve acties te realiseren en de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening te verbeteren. Dit gebeurt sinds 2018 in nauwe samenwerking met het SAM, steunpunt Mens en Samenleving, dat ook eigen preventieacties ontwikkelt en een uitgebreide ondersteuning aanbiedt voor de OCMW’s en CAW’s met een erkenning voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (www.samvzw.be). Voor 2018 werd deze rol opgenomen door het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) (www.vlaamscentrumschuldenlast.be) dat vanaf 1 januari 2018 samen met andere steunpunten in de welzijnssector is gefusioneerd. De tools die gezamenlijk worden ontwikkeld kan je (ook) op deze site terugvinden.